Podél slavné Úslavy
(den osmý předposlední)

Do rána mi trochu ztuhlo pošramocený koleno a musím na něho být trošku zlej. V původním itineráři na dnešek byla naplánovaná trasa o délce přes dvacet kilometrů, což se některým členům výpravy moc nelíbí, tak jsme se rozhodli, že jejich utrpení o trošku snížíme tím, že pojedeme dvě zastávky vlakem. Pár kilometrů si ušetříme.

Výhled z okna Panského domu, kontrola komínu.

Komín je v pohodě i zblízka, nejen zdálky.

Dvě zastávky vlakem utekly jak voda. Vystoupili jsme v Nezvěsticích a hned jsme od nádraží došli až k té naší slavné Úslavě.

Deska uprostřed mostu přes Úslavu připomíná zásadní události z našich dějin. Přesně středem mostu přes řeku procházela demarkační linie oddělující osvobozenecké armády USA a SSSR v květnu 1945. Linii tvořila ta naše slavná Úslava. Na památku této události byla 8.5.2009 odhalena pamětní deska dokládající historickou epochu z konce 2. světové války.

Přímo naproti desce přes silnici stojí hezkej kříž s církevním symbolem a u řeky prej bejvá často k vidění celá kolonie bobrů. To ale potvrdit nemůžeme, protože jsme neviděli ani jednoho. Ani ohryzaný stromy.

Úslava je tu docela kamenitá a krásná.

Honza nás celkem snadno přemluvil, ať si jdeme prohlídnout poněkud neobvyklou věc a sice křížení toků.

Já jsem takovou věc viděl vlastně poprvé. Úslava si tu teče svou cestou, na kterou je zvyklá, trochu se kroutí sem tam vytvoří nějaký rameno a zase se spojí v jeden tok. Kolmo na Úslavu teče druhá řeka Bradlava. Ale nespojí se v jednu. Náhon z řeky Úslavy podtéká řeku Bradlavu ve dvou zatrubněních o průměru 1 m s předsazenými česlemi. Pro případ vyššího průtoku je zřízen přepad přes stavidlo (neboli jalovák) do řeky Bradlavy (opět v zatrubnění). Za normálního průtoku se vody vzájemně nemísí. Místo je dostupné po pěšině z obou břehů řeky s přechodovou ocelovou lávkou.

Pak nad námi prolítla velmi neobvyklá letka. Já se v tom nevyznám, ale možná to jsou gripeny s doprovodem. Zvuk dost ponurej a v dnešní rtuťovité době russácké agrese z toho nemá člověk vůbec dobrej pocit. Dokonce o tom přeletu mluvili i v rozhlase i na tom internetě. Jakože Ok, ale příjemnej pocit jsem z toho neměl. Ostatní taky ne.

Zámeček: Na tomto místě stávala od poloviny 14. do 16. století zemanská tvrz. Držitelé tvrze se tu střídali jako fusakle. Od roku 1549 zmizela poslední "fusekle" a od té doby byla tvrz opuštěná. Poslední majitelé byli Kokořovci, Černínové a Valdštejnové. Dodnes se tu říká "Pod zámečkem" Základy tvrze jsou chráněnou památkou.

Dnešní etapa je konečně hodně blízko Úslavy. Brouzdáme se orosenejma loukama, sem tam se dokonce ztratí i nenápadná pěšinka, ale Mapy.cz jsou neoblomné a drží nás na trase.

Je tu docela dost odpočinkovejch míst, tak se tu zastavujeme, kontrolujeme rum a snažíme se přijít na to, jestli nemá preclík něco společnýho s nekonečnem. Nevím, jen můžu potvrdit, že je tvrdej.

Ála a Český dráhy. Podobným vláčkem jsme si dneska hned ráno zkrátili trasu.

Poohlížíme se pomalu po nějaké hospodě, ale zase je to klasická bída. Dokonce i ta hospoda, která měla být otevřená, tak nebyla.

Společné foto u Úslavy. To jsme ještě pohromadě.

Pomník obětem první i druhé světové války. Tady poblíž měla být hospoda, ale nebyla. teda byla, ale zavřená.

Na jedné louce došlo k zmatení jazyků a Roušovna špatně pochopila Honzovu poznámku a Honza zase neporozuměl Olinině otázce. Roušovna šla teda po levým břehu Úslavy a my jsme přešli na břeh pravý. Řeka tu zatáčela v elegantním oblouku a pro nás byla vlevo. Napravo rybník Kozel.

Úslava tu vypadá líně.

Přicházíme k inundačnímu mostu. Most přes Úslavu spojoval zámek Kozel a Šťáhlavy, které bývaly centrem panství. Most je opatřenej ozdobným zábradlím a je zařazen mezi nemovité kulturní památky. Tady jsme si mysleli, že se potkáme s rebelem Roušovnou, ale není tu. Svačinářka prozradila, že u parkoviště je bufet, tak tam jdeme, že na Roušovnu počkáme u piva.

 

Roušovna nejde a nejde, naštěstí je to století mobilů a dokonce i signál, tak jsme vše napravili. Olina totiž čekala za zatáčkou řeky, ležela na louce a relaxovala a divila se, kde jsme tak dlouho. Naštěstí všechno dopadlo dobře.

Snědli jsme nějakou studenou kuchyňskou "dobrotu". Pivo bylo naštěstí dobrý.

Výzdoba bufetu byla, no jak to říct...

Podle šéfa jsou párky v rohlíku sračka, ale brambůrky jsou OK.

Chlápek vypadá namakaně. Přiznal se, že každý ráno cvičí pět Tibeťanů. V tom jediném jsme podobní. Jo a taky chodí bosej.

Platba v hotovosti.

Po drobném občerstvení se vydáváme na zámek Kozel.

Ladyse pod dojmem klasicismu přepadl pocit Hamleta. Bejt...?

Nějakej domek pro zahradníka.

Kozel je klasicistní lovecký zámek. Byl postaven jako letní a lovecké sídlo hraběte Jana Vojtěcha Černína z Chudenic. Ten působil jako nejvyšší lovčí království českého na dvoře císaře Josefa II.

Stavba zámku proběhla v letech 1784–1789 pod vedením architekta Václava Haberditze. Výsledkem byla přízemní obdélníková budova s vnitřním nádvořím. V devadesátých letech 18. století přibyly do areálu čtyři další objekty, a to jízdárna, kaple, lokajna a konírna realizované architektem Ignácem Palliardim. Autorem sochařské výzdoby je Ignác Platzer mladší (1757–1826). Jeho dílem je oltář v zámecké kapli a plastika skoleného jelena na terase.

Den jak vymalovanej, ani nezapršelo.

Měli jsme intenzivní pocit, že to někdo z nás pustil, ale vysvětlilo se to záhy.

Vůně ho nalákala.

Tenhle debilní soudek jsem si vyfotil jen proto, že mě při něm napadlo haiku, ale nechám si ho na jindy.

Tady je jasnej důkaz, jak je barevná fotka zbytečná. Tohle totiž není černobílá fotka, je normálně plnobarevná, jen to na ní není vidět.

Kohopak tu asi máme?

Asi Šťáhlavy.

...nebo nebejt?

Tady někde se naše cesty zase rozdělí.


Na hrad Radyni jde jen polovina expedice. Slabší kusy se rozhodly pro přímou cestu k penzionu. Ála, Honza a já jsme se vydali na stejnojmenný kopec ve výšce 0,567 km nad mořem, kde se zřícenina nachází.

Je to pro včera poničené koleno poněkud náročnější, než by být muselo, ale beru to jako užitečnou rehabilitaci. Do kopce dobrý, z kopce trochu voser.

Dokonce, když už jsme sem dorazili, tak jsme si zaplatili i vyhlídku. Stálo to za ty pohledy.

Mramorová deska nám má zjednodušit orientaci.

Pro větší přehled tu je i mapa okolních vrcholů a důležitých míst.

Přiletěla mi babočka bodláková a nechala se vyfotit. Dravec, kterej tu poletoval taky se vyfotit nenechal. No, nenechal, mám ho na jednom snímku, ale je to nepoužitelná srágora.

Radyně (původně Karlskrone) je zřícenina hradu na buližníkovém stejnojmenném vrchu (567 metrů) ve Švihovské vrchovině, jižně od Starého Plzence v Plzeňském kraji. Zřícenina je chráněna jako kulturní památka.

V roce 1400 král Václav IV. Radyni se Starým Plzencem zastavil za tisíc kop grošů Zachařovi z Litovic, bývalému místopurkrabímu Pražského hradu. Ten na hradě sídlil ještě v roce 1410, ale někdy poté došlo k jeho vyplacení. Novým purkrabím se stal Oldřich z Letkova, který se začal stavět na stranu odbojné šlechty proti králi. Někdy v letech 1414–1418 proto panovník k Radyni vyslal vojsko. Není jisté, zda došlo k obléhání hradu, ale pravděpodobnější je, že se Oldřich sám vzdal. Literaturou uváděné Oldřichovo spojenectví s pány z Rýzmburka nemá oporu v historických pramenech.

Zřícenina je vyzdobená různými potvůrkami.

Některé z nich jsou docela povedené.

Pověst o zlém Radauschovi: Charvátský vladyka Hrozislav se svojí ženou očekávali narození dítěte. Kněžna chtěla holčičku, ale stařena, kterou si dala zavolat, jí předpověděla, že to bude chlapec. Kněžna se rozzlobila a ve zlosti vykřikla: „To bych měla raději osla!“ Kněžně se zanedlouho narodil chlapec s oslíma ušima, kozlí bradkou a kančími zuby. Vychovali ho cizí lidé a začali mu říkat Radouš nebo také Raden. Lidé se mu posmívali, a tak vyrostl ve zlého a mstivého mladíka. Nakonec od lidí utekl a dlouho bloudil pustou krajinou. Až jednou v hustém lese nalezl spícího starce, který měl pod hlavou starodávnou černou knihu. Opatrně mu ji vytáhl a utekl na skálu. Zvědavý Radouš si začal knihu prohlížet. Byla v ní podivná znamení. Pokusil se některá slova přečíst, a jakmile je vyslovil, objevil se před ním skřítek se svojí družinou a ptal se ho, co si přeje. Radouš poručil, aby právě tam, kde jsou, postavili pevný hrad. Nazval ho po sobě Radyní. Stal se mocným pánem, dlouhou chvíli si krátil lovem zvěře a co potřeboval, mu přinášeli skřítci. Vzal si krásnou pannu, když se jim však narodilo dítě, mělo oslí uši, kozlí bradku a kančí zuby po otci. Radouš zabil ženu i dítě a pohřbil je ve sklepení hradu. Skřítci přivedli Radoušovi další pannu, ale měla stejný osud jako první žena. Mnoho nešťastnic tak nedobrovolně skončilo svůj mladý život. Ničeho se Radouš nebál, jen před bouřkou utíkal do nejhlubšího sklepa. Před bleskem ho chránil medailonek, který mu dala jeho matka, než ho vyhnala z domova. Jednou zase přišla bouřka. Radouš byl právě ve věži a díval se po okolí. Plný hrůzy se rozběhl do sklepení, ale cestou medailónek ztratil. Tu uhodil blesk do věže, zdi se zbořily a Radouš zůstal pohřben v troskách svého vlastního hradu. Tak byl Radouš potrestán za svoji pohanskou pýchu a nepokoru. Dodnes hlídá Radouš se svým sluhou Černým Hanušem a černým psem své poklady v hradním sklepení.

Aby si návštěvníci zbytku hradu užili, připravili pro ně správci i kostru nějakýho nebožáka v hladomorně. Adam Ondra by se z hladomorny dostal za pět minut.

Vše, co jsme mohli vidět, jsme viděli, tak se vydáváme na cestu do Starýho Plzence, kde máme tři pokoje v penzionu Český dvůr. A kde už na nás čeká druhá, ta rozumnější část výpravy. Těšíme se na večeři a moje koleno se těší, že mu dám přes noc pokoj.

Pod Radyní jsme narazili na šest jezevčíků s Necibulkou.

V penzionu Český dvůr jsme se opět sešli, dali jsme si večeři a šli spát. Ráno nás čeká poslední úsek podél té slavné Úslavy.

,

podpis
Při likvidaci Oldova království jsem nakonec u ponožek našel i trezor s fotkama.
Jsou na nich poklady doposud nespatřené. Pyšenej táta Olínek se svou prvorozenou dcerou Olinkou.

Ve vedlejším pokoji vypráví Jiřinka Olině jak zabíjela štípavó můru: "Jak oni ty zvířata poznajó, že mám dobró krevní skupinu nula?"

TRADIČNÍ ADVENTNÍ KONCERT V GENIU
noci se vydařil, i když nás Dalibor káral za příliš časný začátek.
Prý nepřijdou lidi. Začínat dřív jsme ale museli , protože nás čekala cesta
na Slovensko, kam jsme chtěli odjíždět ještě v noci… Proto začátek akce v 17:30.
Soňa k nám přijela ve čtvrtek večer, Vlasta s violoncellem v pátek po poledni -
to už Jirka odjížděl s technikou.
Pro nás přijel Pavel Vorel a odvezl nás do Lomnice všechny tři. Má pochvalu, protože
díky němu jsem nemusela vyjíždět hned po příjezdu ze školy a dokonce jsme se stihly i najíst.
Nejdřív to vypadalo dramaticky, odbočka z dálnice na Kuřim byla ucpaná a všechno stálo.
Jeli jsme přes Lipůvku okolo odbočky na Zlobici a pak přes Drásov, vyšlo to parádně!
Jirka s Daliborem už měli vybaleno a mohli jsme začít zkoušet se Soňou.


Studenti přijeli oslabení o čtyři marody, ale přesto jim to znělo dobře, to mě těší!

Vlasta byla ve střehu a Jarda Pavliš určitě sledoval, co se to zase v galerii děje.

Pánové zkoušeli mikrofony a začali chodit lidi! Kdo chtěl, stihnul to a že jich bylo!


Atmosféra krásná (jako vždycky v Lomnici), fakt jsme si ten koncert užili.
Soňa se střídala se studenty, dokonce si s nimi na závěr zazpívala Stříbrnou tramvaj.


Díky Daliborovi a jeho chytrému telefonu mám i dokument z koncertu!
Tentokrát jsme se neúčastnili večírku, ale po nastěhování věcí do auta jsme se vraceli do Brna.
Nebyli jsme si jistí, jestli budeme pokračovat rovnou na Slovensko a nebo se prospíme.
Po příjezdu domů zvítězila druhá varianta - zvolili jsme spánek, vstávání na 6:00 a odjezd.
Petra, Jon a Nina vstávali ještě dřív, 6:39 odjížděli domů - zvládli to!
Jon u nás úspěšně oslavil dvanácté narozeniny a zdá se, že se mu to líbilo.
Večer před oslavou narozenin se stala příhoda se zapomenutým batohem v autobusu č. 76,
která by asi stála za podrobnější zpracování, možná se k tomu ještě odhodlám
v některém z příštích prasátek.

CESTA NA SLOVENSKO A ZASE ZPÁTKY PROBĚHLA NEČEKANĚ
hladce, i když jsem měla pocit, že nemám skoro žádnej čas na přípravu. Odjížděli jsme
asi půl hodiny po Petře. V tom zmatku jsem zaměnila některé Soniny noty s notami
pro studenty a až v autě jsem zjistila, že nemám cédéčka a pár dalších věcí.
Pan Jiří řídil, Soňa poctivě navigovala a já jsem napůl spala, napůl čuměla, kde to jsme
a najednou jsme byli v Dolnom Kubíně! Už asi v10:30 jsme si v krásné kubínské kolibě
dávali hustou polívku (já samozřejmě kyselicu), dokonce jsme ochutnali malé místní
řemeslné pivo a jeli pak do Jányovic bytečku na odpočinek. Soňa nás uložila do
ložnice a v úplném klidu jsme snad dvě hodiny mohli spát. To byl geniální tah!
Pak už jsme mohli slušně fungovat. Dojeli jsme s předstihem do knihovny, kde měl
v 17:00 začít koncert z písní na texty Jana Skácela a Milana Rúfuse.
V knihovnách je vždycky příjemně a ta kubínská nezklamala. Přišli vnímaví lidi a
přesto, že jich bylo jen asi dvacet, byla to síla. Vnímali texty, každou notu, hrálo se
mně dobře a byl to ve spojení se Soniným zpěvem zážitek, na který nezapomenu.


Tentokrát nás chytrým telefonem stihnul vyfotit Jirka během zvučení a obsluhy trianglu.
Lidi byli úžasní, přišli za námi, ptali se, povídali o svých zážitcích s poezií Milana Rúfuse
a projevili zájem o texty Jana Skácela, z toho mám radovanec!!!
Jojko pomohl Jirkovi nejen se stěhováním a přípravou, ale taky s balením a stěhováním,
takže jsme ještě ve slušnou dobu mohli vyrazit do Liptovského Petera k Jányům!
Řídila Soňa a to tak, že dobře! Dovezla nás bezpečně až na místo, kam jsme
se moc těšili. Nebyli jsme tam možná i dva roky!
Přivítání jako když se člověk vrací po dlouhé době domů. Je to zvláštní, ale
díky Soně jsme si rozšířili rodinu a vracíme se tam moc rádi. Jsou tam lidi,
s kterými se můžu potkat každý den a nebo po letech a je to vlastně jedno.
Prostě navážeme dialog a jede se dál, močálem černým podél bílých skal?
Nevím, proč mě zrovna ten Werichův text napadl, asi to máme v hlavě všichni
nějak společně zakódované.
Ejka nás uvítala skvěló kyselicó - tu bych mohla konzumovat denně a nepřestalo
by mě to bavit! Poseděli jsme, pomudrovali, pořešili věci mezi nebem a zemí, až
došlo na kapurkové a zasloužený průchrup. Ejce tímto veřejně děkuju za nezištně
poskytnuté špunty do uší!
Ráno jsme se potkali s vnoučátky, pejsky a vůbec, se členy té krásně rozvětvené rodiny.
Štefan se postaral o oheň, Ejka vyrobila vynikající rybičkovou pomazánku a ještě
než jsme odešli se Soňou a Jirkou zkoušet do sálu místní radnice, Štefan zahrál
na kytaru.


Nasťa je skvělá máma i teta, klidně si dala s dětmi taneček. Tak to má být!
Přesunuli jsme se do kulturního domu - takhle to vypadalo v Liptovskom Petre
v neděli v 10:00:

Baja by hned zasvěceně pohovořila o vůkolech - však jsme si tam na ni vzpomněli!
Chyběla nám jako maskot, ale určitě to fungovalo i z Tišnova!


Jirka chystal zvuk, my se Soňou písničky, které by se hodily a následovala obědová pauza
- Ejčina vynikající morčacia polievka (jazykové okénko - není to polévka z morčete,
nýbrž z krůty!) a skvělé lasagne, ještě se mně o nich bude zdát! Mňam...
Chvilka spánku na půdě (díky za ni!!!) a jde se na další zkoušku, asi dvě hodiny před
koncertem. Odpolední výhled od kulturňáku, nemám slov...


S mírným zpožděním přijel na zkoušku Peťo Petiar Ľahký.
Soňa ho pozvala ke spoluúčinkování a dobře udělala.

Mužský element na jevišti je fajn, však jsme Peťu hned zapojily do závěrečné písně
Dary nesem - přece aby tam byla nějaká vánoční pecka!
Sotva jsme to všechno nějak zhruba probrali, začali se trousit lidi, hlavně
rodina, kamarádi a spřízněné duše.


V této chvilce už jsem musela na pódium a předala foťák Štefanovi.

Všechno rychle pochopil a tím pádem máme i reportáž z koncertu!


Stejně jako v Dolnom Kubíně, i tady byla nádherná, vstřícná atmosféra.
Lidi reagovali spontánně včetně dětí - malá Ela tančila a pobíhala, Sonin Samko
dokonce přišel k mikrofonu a do Skácelova textu Co zbylo z anděla zazpíval
několikrát "Je zeleno…" Pochvala!!! Těžko se to popisuje, je to potřeba zažít…
Po koncertě opět následovala krásná rozprava se zúčastněnými.


Uprostřed paní starostka, která zařídila, aby nám zatopili v sále dokonce s předstihem,
takže už na zkoušce jsme měli příjemnou teplotu!

Jojko i Štefan vydatně pomohli s balením aparátu, stěhováním atd.

Skajka - pozoruhodná osobnost, se Soňou si na jevišti zazpívala píseň Sedávám
na domovních schodech. Šíří v místě kulturu svérázným způsobem - nepouští
zaměstnancům rozhlas, ale vybírá jim hudbu a pouští cédéčka!


Další spřízněná duše v rozhovoru s Ejkou, dostali jsme od něj pochvalu, jen jsem
si nějak nezaznamenala jméno. Ale za povšimnutí stojí, že Ejka má svatozář!!!

V domečku u Jányů se slavilo. Tibor přinesl hriatô - speciální nápoj, který jsme dostali
všichni, kromě řidiče pana Jiřího. Je to zajímavé, dobré, zahřívající a nesmí se toho pít moc!
Mám recept a tímto slibuji, že panu Jiřímu připravím domácí variantu, aby mohl taky ochutnat!
Jányovci si letos dávají vánoční dárky jejichž název začíná na "H"!
Já jsem zatím nestihla nic moc, ale snad se trochu počítá hudba, aspoň to H tam je...


Milí Jányovci, bylo u Vás milo, jako vždycky! Děkujeme za veškeré zážitky a zase
někdy někde - moc rádi!

Dada a spol.

Aldente